Grzegorz Dolniak w Leicester – STAND-UP
19:00 to 23:00 - February 6, 2022
2Funky Music Cafe

Po raz pierwszy w LEICESTER!

Najnowszy program Grzegorza Dolniaka, w którym sprawdzicie jak żyć spokojnie i być wypoczętym człowiekiem. Grzegorz akurat nie ma pojęcia jak to zrobić, dlatego właśnie się wypowie. Z charakterystyczną sceniczną ekspresją i obserwacjami punktującymi absurdy dnia codziennego zdemaskuje przeszkody stojące na drodze do prawdziwego spokoju ducha. Zabierze Was w podróż po meandrach niełatwej sztuki relaksu, w której jak zawsze zobaczycie swoje odbicie.

* W czasie wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust, nosa oraz do zachowania dystansu społecznego, a przed wejściem na teren wydarzenia do dezynfekcji rąk.
* Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej służące do zakrywania ust i nosa.
* Kupując bilet uczestnik akceptuje klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych podanych przy zakupie biletów.

+ SUPPORT

kliknij tutaj po bilety

****************************************************************************************************************************************************************

For the first time in LEICESTER!

The latest program by Grzegorz Dolniak, in which you will check how to live peacefully and be refreshed. Grzegorz has no idea how to do it, that's why he will say. With its characteristic scenic expression and observations that mark the absurdities of everyday life, it will expose the obstacles standing in the way of true peace of mind. It will take you on a journey through the meanders of the difficult art of relaxation, in which, as always, you will see your reflection.

* During the event, participants are required to cover their mouths and nose and to keep social distance, and to disinfect their hands before entering the event area.
* The participant is required to equip himself with personal protective materials used to cover his mouth and nose.
* By purchasing a ticket, the participant accepts the clauses regarding the protection of personal data, enabling the Organizer to provide the Chief Sanitary Inspectorate and law enforcement services with the personal data provided when purchasing tickets.

+ SUPPORT

Organizer

Export

Location

2Funky Complex © 2023. All Rights Reserved.