Polski Stand-Up w Leicester (Michał Kutek)
19:00 to 23:00 - February 27, 2022
2Funky Music Cafe
Polski Stand-Up w LEICESTER!
Zapraszamy na ponad dwie godziny zabawy z polską komedią w Twoim mieście!
Tym razem, prosto z Polski odwiedzi Was
MICHAŁ KUTEK:
** Michał prezentuje inteligentny humor i dobrze skonstruowane żarty. Cały czas szuka, głównie siebie na scenie. Człowiek o prawniczej przeszłości i raczej bez jakiejś jaskrawej przyszłości. Funkcjonujący w oparach delikatnego rozczarowania sobą i światem bardzo krytycznie podchodzi do wszystkiego co go spotyka i otacza. W komedii Michała dostrzeżecie, że on nad każdym tematem, o jakim pisze, się pochyla, zagłębia w niego, żeby żart sięgnął do możliwie jak największej liczby synaps, pobudzając przy tym słuchacza. Jako pierwszy komik w Polsce udostępnił nagranie składające się jedynie z dialogu pomiędzy nim a fanami, pt. "Luźna gaducha”. Sprawdźcie na YT! **
Jako support wystąpią komicy z lokalnej sceny polskiego stand-upu w UK, czyli Polski Klub Comedy.
Zapraszamy!
*** Organizator nie wymaga dowodu szczepienia ani negatywnego wyniku testu PCR ***
***********************************************************************************************************************************************************
Polish Stand-Up at LEICESTER!
We invite you for over two hours of fun with Polish comedy in your city!
This time, straight from Poland, he will visit you
MICHAŁ KUTEK:
** Michał presents intelligent humor and well-structured jokes. He is constantly looking for himself on stage. A man with a legal past and rather no bright future. Operating in the haze of a delicate disappointment with himself and the world, he is very critical of everything that happens to him and surrounds him. In Michał's comedy, you will notice that he bends over every topic he writes about, delves into it, so that the joke reaches as many synapses as possible, while stimulating the listener. As the first comedian in Poland, he released a recording consisting only of a dialogue between him and the fans, entitled "Loose talker." Check it out on YT! **
As support, comedians from the local Polish stand-up scene in the UK, i.e. Polish Comedy Club, will perform.
We invite you!
*** The organizer does not require proof of vaccination or a negative PCR test result ***

Organizer

Export

Location

2Funky Complex © 2023. All Rights Reserved.